Rys historyczny

  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku została powołana 1 września 1955 roku w budynku byłego internatu Lubuskich Zakładów Ceramicznych, w którym po kapitalnym remoncie oddano do użytku jedynie pierwsze i drugie piętro – łącznie 12 sal. Z powodu trudności budżetowych nie odremontowano parteru. Brakowało mebli szkolnych, pomocy naukowych, książek. Siedmioklasowa wówczas szkoła posiadała 12 oddziałów, w tym 3 klasy pierwsze, 2 klasy  drugie,, 2 klasy trzecie i pojedyncze klasy IV,V,VI,VII. Ogółem naukę rozpoczęło 340 uczniów. Grono pedagogiczne liczyło 10 nauczycieli. Pierwszym kierownikiem szkoły została pani Leonarda Puzinowska, ale w roku szkolnym 1956/57 zastąpił ją na tym stanowisku pan Stanisław Rudziński. Ze względu na bardzo dobre warunki lokalowe przystąpiono wówczas do kapitalnego remontu, który zakończono w następnym roku. Nie rozwiązało to jednak problemu i w roku szkolnym 1960/61 rozpoczęto budowę obecnego gmachu szkoły przy ulicy Strzeleckiej, który oddano do użytku 17.IX.1962 roku.

         Nowa szkoła – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego – otrzymała imię Janusza Korczaka. 14 X 1962 roku uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową

W dziesiątym roku pracy – 1964/65 – Szkoła Podstawowa Nr 1 została szkołą wiodącą. W związku z reformą oświaty przedłużono naukę w szkołach podstawowych o jeden rok, od 1966/67 wprowadzono klasę ósmą.

Rok ten łączy się dla nas z smutnym wydarzeniem. Dnia 18 X 1966 roku po ciężkiej chorobie zmarł nieodżałowany kierownik szkoły Stanisław Rudziński.

Kierowanie szkołą przejął po nim pan Henryk Siwek.

         W latach 1972 – 84 nasza szkoła była Zbiorczą Szkołą Gminną. W 1073/74 ukazało się pierwsze wydanie „Naszej Trybuny,” powstał zespół werblistów – fanfarzystów, opiekunem był pan Kazimierz Skindzier. Po raz pierwszy odbyło się święto patrona szkoły, które postanowiono co roku obchodzić bardzo uroczyście.

         W roku szkolnym 1974/75 szkoła obchodzi 20 – lecie istnienia. Z okazji rocznicy otrzymaliśmy pierwszy sztandar, który obecnie znajduje się w Szkolnej Izbie Pamięci.

         W 1976/77 roku byliśmy gospodarzami I Wojewódzkiej Konferencji Prasowej z udziałem władz miasta, Kuratorium Oświaty, prasy, radia i telewizji. Wówczas sfinalizowano dwie ważne inwestycje: zbudowano „ścieżkę zdrowia,” a w roku 1977/78 otwarto korty tenisowe.

         W 1978/79 roku odbyła się kolejna konferencja z udziałem przedstawicieli okręgu szkolnego Cottbus z byłej NRD. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze i dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa Nr 1 za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze wyróżniona została Medalem Pamiątkowym Komisji Edukacji Narodowej.

         W 1984/85 roku przestała funkcjonować Zbiorcza Szkoła Gminna. Sztandar szkoły umieszczono w Szkolnej Izbie Pamięci. Ze składek lubskich zakładów pracy, rodziców i uczniów zakupiono nowy sztandar, który Kurator Oświaty  wręczył uczniom szkoły.

         Wkrótce musieliśmy rozstać się również z wieloletnim dyrektorem szkoły.

W listopadzie 1986 roku pan Henryk Siwek odszedł na emeryturę. Obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani Natalia Dąbrowska.

         Z dniem 1 lutego 1987 roku Inspektor Oświaty i Wychowania w Lubsku, pan Henryk Jurkowski, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, powołał na stanowisko dyrektora szkoły pana Kazimierza Chrobrowskiego.

         W 1987/88 roku w szkole odbyła się Rejonowa Sesja Postępu Pedagogicznego na temat: ”Wychowania przez pracę do pracy w systemie dydaktyczno – wychowawczym szkoły.”

         W 1990/91 roku wydano pierwszy numer gazetki szkolnej „Jutrzenka,” która później zmieniła nazwę na „Szpila.” W tym samym roku decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej religia powróciła do szkoły.

         W 1991/92 odbył się pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, wygrał go mgr Kazimierz Chrobrowski. W tym samym roku, w ramach modernizacji szkoły, rozpoczęto przebudowę szatni. Wymieniono wszystkie okna na wschodniej ścianie szkoły. W rok później wydano pierwszy numer miesięcznika  najmłodszych „Gadaninki z jedynki.” Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie wykazywali również ofiarność społeczną, np. w zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

         Wśród ważniejszych wydarzeń z życia naszej placówki wymienić można:

         22.IV.1993 roku nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku zorganizowanego przez NZP w celu polepszenia warunków oświaty.

         W 1994/95 roku szkoła uroczyście obchodziła czterdziestolecie swojej pracy.

         W 1995/96 roku wielu nauczycieli odchodzi na emeryturę :pani A.Ligocka, pani A.Busz, pani H.Sędziak, pani M.Wapińska, pani A.Chwieszczennik.

         W 1996/97 roku odbywa się  w Warszawie sesja z okazji  pięćdziesięciolecia Polskiego Komitetu Korczakowskiego  z udziałem nauczycieli naszej szkoły.

         W 1997/98 roku  zorganizowano festyn „Barwy jesieni.” Pomalowano pomieszczenie biblioteki szkolnej oraz położono nowe panele podłogowe. Zmodernizowano i przebudowano gabinety chemii, biologii.  W kilku salach zainstalowano telewizory.

         W 1999/00 roku otrzymujemy I miejsce w drużynowych rozgrywkach szachowych, w tym roku odbywa się w naszej szkole półfinał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

         Od 1 września 2000roku Szkoła Podstawowa Nr 1  jest sześcioletnią szkołą podstawową. Skuteczność procesu dydaktyczno – wychowawczego potwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej nadając naszej szkole medal Pamiątkowy Komisji Edukacji Narodowej. Możemy się poszczycić Medalem Pamiątkowym Przyznanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie im, Janusza Korczaka. Zasługi szkoły docenił również Zarząd Główny PCK nadając Honorową Odznakę III stopnia. Wśród wyróżnień jest  też Honorowa Odznaka Funduszu  Ochrony Zdrowia. Zarząd Główny Związku Sybiraków w uznaniu zasług dla związku przyznał 6.VI.2000 roku naszej placówce Odznakę Honorową Sybiraka.

         W 2001/02 roku szkoła może się poszczycić wieloma osiągnięciami w dziedzinie dydaktyczno – wychowawczej, oraz modernizacji szkoły:

Zainstalowano komputery w administracji szkoły, bibliotece, sekretariacie.

Podłączono Internet i faks, powstała kawiarenka internetowa.

         Rok szkolny 2002/03 obfituje w dalsze (kolejne) zmiany i modernizacje: cieknący piec centralnego ogrzewania zastąpiono gazowym, przebudowano kotłownię. Wyremontowano świetlicę szkolną, gabinet dyrektora, pedagoga, pielęgniarki szkolnej.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły:

  1. L. Puzinowska 1955-1956

2. Stanisław Rudziński 1957-1966

3. Henryk Siwek 1966-1986

4. Kazimierz Chrobrowski 1987-2007

5. Elżbieta Haściło 2007- 2019

6. Ewa Woźniak – Burzawa 2019 – 2021

7. Małgorzata Lewicka 2021

Masz pytania? ZADZWOŃ 502 849 615

Skip to content