Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubsku

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubsku

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF jest niedostępnych (publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej) ;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-06-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-06-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do kontaktu są pracownicy: Marek Mickiewicz sp1@lubsko.pl
 • E-mail szkoły: sp1@lubsko.pl
 • Telefon: 502 849 615

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubsku
 • Adres: ul. Strzelecka 1
  68-300 Lubsko
 • E-mail: sp1@lubsko.pl
 • Telefon: 502 849 615

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Osoba niepełnosprawna ruchowo, poruszająca się na wózku inwalidzkim nie może samodzielnie się dostać się do budynku.
 • Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim, jednak wejście znajduje się powyżej gruntu (dziewięciostopniowe schody)
 • Budynek jest pięciopoziomowy (piwnica, parter oraz 3 piętra) . 
 • Korytarz przystosowany jest do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. 
 • W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • W odległości 16 m od szkoły, od strony wejścia głównego znajdują się parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Do części administracyjnej szkoły (sekretariat, gabinet dyrektora ) prowadzą schody (9 stopni).

 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W serwisie https://bip.wrota.lubuskie.pl/sp1-lubsko/ dostępne są skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 80.X – lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X – lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X – lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X – lewy ALT + [litera_skrótu]

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

Inne informacje i oświadczenia

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Masz pytania? ZADZWOŃ 502 849 615

Skip to content